Start Tjänster Kontakt Projekt Beräkningsprogram Dokument

 

 

Start

 

Bredenberg Teknik

- geoteknik och grundläggning

 

hakanbredenberg     

 

Hej,

jag heter Håkan Bredenberg. Mitt företag Bredenberg Teknik utför konsultinsatser inom geoteknik och grundläggning.  

 

Jag har arbetat i olika roller med geokonstruktioner sedan 1965. Senaste anställning var teknikchef på en enhet som utför grundläggningsarbeten inom Skanska. Sedan 8 år bedriver jag konsultverksamhet i eget företag. 

 

Som många andra av mina geokollegor är jag Väg- och Vattenbyggare. Efter civ-ing examen vid KTH arbetade jag med geoprojekt i byggindustrin, varefter jag sysslade med forskning och undervisning på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm (KTH). Efter godkänd disputation som Teknologie Doktor (1982) så arbetade jag några år som avdelningschef på en konsultfirma.

 

Jag sysslar idag med konstruktions- och utredningsuppdrag inom geoområdet, både i Sverige och utomlands. Bredenberg Teknik är helt fristående från externt ägande, vilket gör att jag kan utföra uppdrag som oberoende sakkunnig i geo-frågor, exempelvis GK3-granskning.

 

Har Ni behov av någon insats som kan passa in på mitt kompetensområde så är Ni välkomna att höra av er. Adressuppgifter m m finns under rubriken kontakt.

 

Mail : hakan.bredenberg@telia.com

 

Med bästa hälsningar

 

Håkan E G Bredenberg

Tekn Dr

 

uppdaterad : 2009-09-10